Menú

La Fundació Esportiva Municipal conclou els treballs de millora del Poliesportiu de Benimàmet

La Fundació Esportiva Municipal ha acabat els treballs de millora duts a terme en el Poliesportiu de Benimàmet. En concret, les labors han consistit en la rehabilitació de les cobertes de la piscina i dels vestuaris del camp de futbol, la millora del drenatge de diferents zones exteriors, la substitució de la il·luminació del frontó i la millora dels vestuaris del camp de futbol per un import total de 215.285,55 euros sufragats a través d’una subvenció de la Diputació Provincial de València. A més, el treball en aquesta instal·lació continuarà amb la remodelació i actualització de l’interior dels vestuaris, amb la intenció de continuar millorant les condicions per als usuaris del poliesportiu.

Sobre aquest tema, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de València, ha assenyalat que “les actuacions de millora portades pels tècnics de la Fundació Esportiva Municipal han eliminat les filtracions existents en diferents zones de la teulada de la piscina i dels vestuaris del camp de futbol, així com la instal·lació de noves lluminàries led que augmenten l’eficiència energètica d’aquesta instal·lació esportiva. D’aquesta manera, els veïns i veïnes de Benimàmet ja estan gaudint d’aquestes noves millores que permeten un millor i més eficient ús d’aquest equipament pertanyent a la xarxa d’instal·lacions esportives municipals”.

En concret, s’han realitzat millores a l’interior dels vestuaris del camp de futbol ja que, a causa de les filtracions d’aigua, s’havien provocat desperfectes a l’interior i, en resoldre en gran manera aquestes filtracions, ha resultat necessari millorar l’estat general d’aquests, realitzant labors de reposició de peces ceràmiques trencades, rejuntada de zones humides, reparació de revestiments, pintura d’unes certes zones i neteja i desincrustado de revestiments. També s’han reparat les façanes d’aquest edifici i el de la piscina, deixant-los en perfecte estat.

A més, s’ha substituït la il·luminació existent per lluminàries led més eficients i amb menor consum energètic i realitzat alguna reparació puntual elèctrica, tant en els propis vestuaris com en la pista coberta i frontons. D’altra banda, també s’han instal·lat noves xarxes per a pilotes del camp de futbol que protegeixen els vestuaris del camp de futbol, emprant mitjans d’elevació adequats.

Finalment, s’han realitzat labors de reparació i millora del drenatge exterior en el ferm de diverses zones de la instal·lació on l’aigua de pluja s’acumulava formant tolls.

Actualment el camp de futbol es gestiona per un club esportiu i la piscina per la Federació de Natació, tenint tots dos edificis accessos i gestions diferenciats, i compte en total amb uns 85.000 usos anuals.