Menú

L’Ajuntament convoca una línia de subvencions per a la prevenció d’addiccions

La Regidoria de Salut i Consum, per mitjà del Servei d’Addiccions, ha convocat una línia de subvencions per a les ONG, associacions de veïns i associacions juvenils dels diferents barris de València que treballen en la prevenció de les addiccions a la nostra ciutat. El regidor de Salut i Consum, Emiliano García, ha destacat que el programa “Intervenció en barris 2023” està encaminat a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues o a altres conductes addictives”.

L’objecte d’esta convocatòria és regular el règim de subvencions a les entitats d’interés social i sense ànim de lucre per a desenvolupar programes d’activitats preventives en conductes addictives en el temps d’oci a València.

Amb això, es pretén impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l’administració local en l’àmbit de la prevenció de les addiccions, optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Delegació de Salut i Consum i impulsar i donar suport a les actuacions de la iniciativa social i el moviment associatiu. D’esta manera, segons el regidor de Salut i Consum, “es pretenen millorar les condicions de vida de col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social”.

García ha manifestat que “les actuacions del Servei d’Addiccions estan encaminades a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues, o a d’altres conductes addictives, amb la finalitat d’evitar que es produïsquen, es retarde el seu inici, o es convertisquen en un problema per a la persona o el seu entorn”.

Igualment, ha recalcat que “en l’àmbit de l’oci i temps lliure, una de les estratègies preventives assajades és l’anomenada “generació d’alternatives” que, entre d’altres finalitats, vol incrementar els coneixements i modificar les actituds davant les drogues, amb programes comunitaris destinats a adolescents i joves, l’objectiu fonamental dels quals és oferir alternatives d’oci i temps lliure que es constituïsquen com a opcions davant les addiccions”.

El termini per a la presentació de projectes es prolongarà fins al 12 d’abril de 2023. Tota la informació relacionada amb la convocatòria es troba en la seu electrònica de l’Ajuntament de València.