Menú

L’Ajuntament obri la convocatòria de subvencions per a nous emprenedors i per a la creació d’ocupació en la ciutat

La Regidoria de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació obri la convocatòria de subvencions per a les activitats de promoció econòmica de la ciutat i, en concret, per a la potenciació i consolidació del sector emprenedor i per a la creació de llocs de treball indefinits i a temps complet així com per a la contractació indefinida de dones majors de 45 anys. La convocatòria de subvencions té un pressupost de 2.521.311 euros. El regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuán, ha afirmat que “a partir de dimecres, qualsevol empresa que contracte un treballador de forma indefinida o qualsevol persona que decidisca emprendre a la ciutat de València i donar-se d’alta com a autònom tindrà una ajuda del seu ajuntament de, com a mínim, 1.500 euros”.

Sanjuán ha afegit, a més, que “introduïm com a novetat una ajuda d’un mínim de 3.000 euros si eixa persona contractada és una dona major de 45 anys. Ho fem perquè, tot i tindre la millor dada d’ocupació dels últims 17 anys, hi ha persones que encara ho tenen, d’una manera injusta, molt més difícil en la nostra ciutat. I cal posar el focus sobre aquelles parts de la població que estan sent constantment invisibilitzades pel mercat de treball”.

Per al regidor de Desenvolupament Econòmic, “cal aconseguir que este creixement que està experimentant la ciutat de València no deixe ningú enrere i que siga un creixement inclusiu per a totes les persones que viuen a la nostra ciutat i, per tant, este Ajuntament impulsa el creixement però, a més, el creixement d’aquelles parts de la societat que menys fàcil ho estan tenint, fins i tot en esta bona situació”.

Subvencions

La convocatòria té tres línies d’ajudes. El programa I Subvenció Emprén està destinat a donar suport els inicis de l’activitat a les persones que hagen decidit emprendre recentment a la ciutat de València.

El programa II Subvenció Emplea està destinat a afavorir la contractació indefinida i a jornada completa de treballadors i treballadores en el terme municipal.

El programa III Subvenció Emplea Dona Plus vol afavorir la contractació indefinida i a jornada completa de dones majors de 45 anys al terme municipal.

Podran acollir-se als programes de subvencions les empreses físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats legalment constituïdes. La titularitat de la propietat ha de correspondre a autònoms i empreses la plantilla mitjana de les quals siga inferior a 10 treballadors. El local de desenvolupament de l’activitat o, en el seu defecte, el domicili fiscal de l’activitat ha d’estar al terme municipal de València.

Les sol·licituds han de presentar-se per via telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de València i el termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors des de dimecres 22 de març.

Per a més informació, per descarregar els formularis o encetar els tràmits en la seu electrònica municipal, podeu consultar la web https://bit.ly/3LJoYlX.