Menú

Urbanisme regenerarà l’espai industrial del carrer Riu Miño per a desenvolupar 80 habitatges i noves zones verdes

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat l’avaluació ambiental per a l’actuació de regeneració de l’entorn industrial del carrer Miño, situat entre els barris dHort de Senabre, La Raiosa i Creu Coberta. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha detallat que l’àmbit d’actuació aconsegueix els 8.000 metres quadrats i ocupa els espais industrials entre els carrers Riu Miño, Marqués de Bellet i Joaquim Navarro. La modificació del Pla General que es proposa suposa la substitució d’aquestes antigues naus industrials per nous edificis d’habitatge i espais lliures, millorant la qualitat de vida dels veïnes i veïnes del barri, ja que actualment les naus ocupen una gran part de la poma, envaint fins i tot el final del carrer Riu Miño, la qual cosa impedia fins ara la seua obertura, ha manifestat la vicealcaldessa Sandra Gómez.

“Amb la nova ordenació, es generen dos blocs d’habitatge de cinc altures que s’integren amb els edificis ja existents, ocultant les seues mitgeres. Aquests edificis albergaran al voltant de 80 habitatges, de les quals nou seran habitatge de protecció pública de l’Ajuntament destinades al lloguer assequible. Albergaran a més quasi 3.000 metres quadrats d’espais terciaris en planta baixa per a usos comercials, ampliant l’oferta comercial de la zona”, ha incidit la vicealcaldessa.

El desenvolupament de l’actuació permetrà, amb l’enderrocament de les naus, obrir per complet el carrer Va riure Miño, eliminant un tap urbanístic que durant dècades ha bloquejat l’accés a aquesta zona, millorant així la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat en aquesta zona del barri. A més, es generen més de 1.800 m² de zones verdes i espais lliures, millorant la qualitat ambiental d’aquest enclavament, i integrant, a més, en el disseny l’antiga ximenera de rajola actualment oculta darrere de les naus industrials. Es posarà així en valor parteix del patrimoni industrial tan important i representatiu d’aquesta zona de la ciutat.

“Aquesta intervenció és un exemple més dins de les actuacions que, a petita escala, regeneren espais en desús, amb nous habitatges, espais lliures, i serveis, que revitalitzen els nostres barris, a més de donar solució a taps urbanístics que durant dècades han romàs sense solució. Servisquen d’exemple les actuacions recents com el forat de la vergonya d’Orriols, l’avinguda Ausias March, a la Font de Sant Lluís, o els entorns dels carrers Pare Barranco, Ramon Porta Carrasco, o Pare Doménech, en Campanar”, ha destacat la vicealcaldessa.

“Avancem a més en la regeneració i renovació dels barris d’Hort de Senabre, Raiosa i Creu Coberta, on els PAI d’Enginyers, Artilleria, i els antics terrenys industrials del carrer Sant Vicent donaran pas a més de mil habitatges assequibles, dotacions, serveis, i grans espais verds com el corredor verd VLC Sud”, ha finalitzat.

 

Nova ordenació en Pare Barranco

D’altra banda, la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana també ha aprovat definitivament la nova ordenació urbanística dels terrenys del carrer Pare Barranco 34, en un àmbit de 9.000 metres quadrats que permetrà construir nou habitatge públic per part de l’Ajuntament.

La nova ordenació de l’àmbit defineix dues parcel·les trapezoidals edificables, un jardí de forma triangular existent, i obri el carrer actualment sense eixida entre les dues parcel·les, acabant amb el tap urbanístic existent del carrer Benifairó.

Les dues noves parcel·les edificables són el resultat de l’ampliació de les parcel·les rectangulars ja edificables en el PGOU actual. Aquests sòls d’ampliació estan en l’actualitat ocupats per instal·lacions industrials expropiades per l’Ajuntament de València. Aquestes parcel·les rectangulars posseeixen una part edificada ja consolidada amb edificis d’habitatges.

La primera de les noves parcel·les proposades, de 775 metres quadrats es qualifica com a “Habitatge Assistencial”, i la segona, de 1.925 metres quadrats es qualifica com a residencial en edificació oberta.

Amb aquesta actuació es regularitza la situació d’aquesta antiga nau industrial, recuperant aquest espai en desús per a dotar al barri de Sant Pau de nou habitatge assequible, i eliminant el tap urbanístic existent al carrer Benifairó.