Menú

L’Ajuntament de València aprova les convocatòries d’ajudes a les arts escèniques

La Junta de Govern Local ha aprovat les convocatòries de les 6 línies d’ajudes: a la producció escènica, programació en sales privades, festivals i circuits escènics, a projectes d’especial interés, residències de creació i a les associacions professionals del sector de les arts escèniques. L’objectiu d’aquestes ajudes, impulsades per la regidoria d’Acció Cultural, és recolzar als professionals del teatre, la dansa, el circ i les arts vives, afavorint la creació de nous projectes escènics, una major descentralització de la cultura en els barris de la ciutat a través dels festivals, recolzar a les companyies valencianes, al teixit associatiu professional i als projectes que afavorisquen la inclusió social. El programa d’ajudes a les arts escèniques compta enguany amb un augment global de 130.000 euros.

La regidora d’Acció Cultural de l´Ajuntament de València, Maite Ibáñez, ha assenyalat que “aprovem alhora les 6 convocatòries del programa d’ajudes a les arts escèniques i el fem amb major antelació, amb l’objectiu de resoldre-les més ràpidament i injectar liquiditat en el sector amb major promptitud”. Així mateix, ha destacat l’augment pressupostari, ja que “la dotació global de les convocatòries ha passat dels 587.500 euros de 2022 als 715.000 euros de 2023, un increment que duem a terme per a recolzar al sector professional de les arts escèniques de la ciutat i ajudar-lo a fer front a la inflació. D’aquesta manera, Ibáñez ha fet balanç de l’augment de les ajudes des de l’inici d’aquest mandat, destacant que “hem passat dels 500.000 euros en 2019 als 715.000 euros en 2023”.

Pel que respecta a les ajudes a la producció escènica, l’objectiu és afavorir el desenvolupament de projectes de creació escènica en tota la seua diversitat: dansa, circ, teatre, escena performativa i arts vives, i la quantia global d’aquesta convocatòria ascendeix a un total de 210.000 euros.

D’altra banda, a través de la convocatòria d’ajudes a la programació en espais escènics de titularitat privada es pretén fer costat a les sales de teatre de la ciutat de València que incloguen en les seues programacions a companyies valencianes La convocatòria compta amb una dotació global de 250.000 euros.

L’objectiu de la convocatòria d’ajudes a festivals i circuits escènics, dotada amb una quantia de 90.000 euros, és el de contribuir a sufragar els costos dels projectes presentats.

D’altra banda, l’objectiu de la convocatòria d’ajudes a projectes d’especial interés (dotada amb 75.000 €) és impulsar totes aquelles propostes encaminades a afavorir l’accessibilitat i la inclusió social a través de les arts escèniques, així com promoure la investigació i l’intercanvi d’experiències.

A través de la convocatòria d’ajudes a residències de creació (50.000 €) es pretén facilitar el desenvolupament de processos creatius de caràcter escènic, processos d’escriptura o d’investigació teòrica així com de component audiovisual.

Finalment, la convocatòria d’ajudes a les associacions professionals del sector de les arts escèniques compta enguany amb una quantia de 40.000 euros i el seu objectiu és ajudar al sosteniment de les despeses de funcionament, estructura, representació i activitat de les associacions que defensen els interessos dels col·lectius de professionals de les arts escèniques, així com donar suport als projectes de formació, innovació i millora professional.

El procediment de concessió de les subvencions és el de règim de concurrència competitiva, sotmés al sistema de valoració establit en funció d’uns criteris fixats en la convocatòria. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província BOP.