Menú

L’Ajuntament fa saber a l’alumnat: “Tu fas falta, no abandones, compten amb tu”

La Regidoria d’Educació ha iniciat una campanya de sensibilització i prevenció de l’absentisme escolar sota el lema “Tu fas falta, no abandones, compten amb tu”, que es pot veure ja al mobiliari urbà de la ciutat (MUPIS) i que es complementarà pròximament amb accions que es duran a terme als centres educatius, amb les famílies i l’alumnat. Esta iniciativa s’emmarca en el Programa d’Absentisme Escolar Municipal (PAEM) desenvolupat per “aconseguir la plena escolarització en l’educació obligatòria”, tal com ha explicat la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, qui ha destacat que “des que es posa en marxa este programa s’ha reforçat amb accions com la creació de la Comissió Municipal d’Absentisme”.

Pel que fa a l’esmentada campanya, Maite Ibáñez ha declarat que es distribuirà un díptic sobre la prevenció d’absentisme escolar, i es presentarà i es difondrà un vídeo entre els equips directius i el professorat de tots els centres educatius de la ciutat. També es comunicarà el protocol d’actuació amb alumnat absentista, amb tallers amb mares i pares, tutories o concursos de vídeo, podcast i cartells sobre prevenció de l’absentisme escolar.

A més, segons ha indicat la regidora, durant este curs el PAEM aprofundeix el seu desenvolupament en els casos d’absentisme de l’Educació Primària a més d’en els casos d’absentisme en l’Educació Secundària Obligatòria, amb accions de control i prevenció dirigides a l’alumnat, les famílies i els centres educatius.

“Durant este curs escolar s’ha assessorat al professorat dels centres educatius amb casos d’absentisme a la ciutat. En un primer moment, s’han realitzat xarrades informatives en els claustres dels centres educatius, i s’ha treballat de forma personalitzada amb el professorat que té a la seua aula alumnat absentista. D’esta manera, s’ha dotat al profesional de les eines necessàries per a comunicar un cas d’absentisme escolar de manera eficaç”, ha manifestat l’edil.

Ibáñez ha recordat que una altra estratègia que s’ha posat en marxa ha sigut la d’aprofundir el desenvolupament del PAEM no sols en els casos d’absentisme en l’Educació Secundària Obligatòria sinó en els casos d’absentisme en educació primària, per la qual cosa s’ha començat a dur a terme tallers per a pares i mares amb fills i filles absentistes en Educació Primària. “A través d’estos tallers es pretén implicar a les famílies, generar actituds positives cap a l’escola, involucrar a tots els membres de la família en la presa de consciència de la importància de l’assistència a classe i les conseqüències de l’absentisme escolar, i facilitar recursos que nodrisquen les seues habilitats i competències parentals”. “Estos tallers tenen per objectiu previndre l’absentisme implicant les famílies com a agents preventius i de canvi, a més de desenvolupar mecanisme de protecció enfront de l’absentisme, afavorint la seua presa de responsabilitat en el procés”, ha afegit.

“Estes estratègies unides a les implementades en el curs passat han aconseguit incrementar l’assistència a classe de l’alumnat que ha participat en el programa”, ha assegurat l’edil, qui ha assenyalat que “detectar i previndre l’absentisme és un fi prioritari, ja que es tracta d’un problema al qual s’enfronten de manera directa i permanent molts centres educatius i que és motiu de preocupació per a tota la comunitat educativa”. “De no detectar, previndre i corregir els casos, esta situació pot repercutir negativament en el ritme d’aprenentatge i la desmotivació per retard escolar, sent els primers passos per a l’abandó escolar. La falta d’assistència a classe sol anar associada a una complexa situació familiar que requereix ser abordada des d’una perspectiva multidisciplinària en la qual participen professionals de diferents àmbits”, ha explicat Ibáñez.

L’absentisme escolar es manifesta de diferents formes: faltes a primeres o últimes hores, absències continuades sense justificar correctament, etc. “L’absentisme presenta la seua major incidència en l’ESO, però és en Educació Infantil i Educació Primària on es pot fer un treball preventiu per a eradicar el problema des dels seus inicis”, ha conclòs la regidora, qui ha recordat que “en 2021 vam crear la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar, per a millorar la coordinació de les diferents parts”.