Menú

El número 010 és gratuït des de hui per a la ciutadania

El número 010 és des de hui gratuït per a la ciutadania. L’Ajuntament de València assumix íntegrament el cost de les telefonades per facilitar l’accés a tot el veïnat de la ciutat i per posar la informació a l’abast ciutadà sense restriccions. El regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán, ha afirmat que “és una bona notícia que ens apropa moltíssim més a tindre una atenció més humana i per no deixar ningú enrere a l’hora de rebre informació de la seua pròpia ciutat”.
Sanjuán ha explicat que “serà l’Ajuntament el que assumisca el cost per tal que cap veí o veïna de la ciutat haja d’abonar cap quantitat per a tindre informació del seu ajuntament”.

El número d’atenció telefònica 010 permet fer consultes i gestions amb l’Ajuntament i abasta tot tipus de tràmits, entre els quals sol·licitar la retirada de mobles vells, avisos sobre neteja, enllumenat i incidències en la via pública, tràmits referits al padró i a la gestió tributària municipal, consultes sobre la seu electrònica, el tauler d’edictes i les publicacions municipals, l’accés a la funció pública, les subvencions i ajudes i l’agenda d’activitats culturals dels centres culturals i esportius de l’Ajuntament de València, entre d’altres.

El 010 atén ininterrompudament de 8:30 hores del matí a 18:30 hores de la vesprada de dilluns a divendres. Dissabtes, l’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores.

Per telefonar al servici telefònic 010 de l’Ajuntament de València des de fora del terme municipal cal marcar el número 963 100 010.